Over Manager & Motivatie

In de huidige tijd wordt van professionals in toenemende mate ondernemerschap, samenwerking en specialistische deskundigheid gevraagd. Organisaties moeten meer met minder mensen doen terwijl de eisen vanuit de omgeving hoger worden en de complexiteit van het werk groter wordt.

Het vraagt nogal wat van een manager om in zo’n context effectief sturing te geven aan professionals. Dit wordt nog eens verzwaard als het om een ouder wordende groep mensen gaat die angst heeft voor veranderingen en/of het allemaal niet meer bij kan houden. Het toepassen van een model heeft geen zin. Menselijk gedrag is niet maakbaar. Het ‘meekrijgen’ van mensen lukt alleen als er sprake is van intrinsieke motivatie.

Intrinsieke motivatie komt tot stand als ingespeeld wordt op de behoeften van de medewerkers. Wil je als manager grip krijgen en houden op professionals, dan zult je moeten begrijpen hoe de mens in elkaar zit en dan met name hoe zijn brein werkt. Ons brein is immers de motor van ons gedrag. Manager & Motivatie helpt bij het begrijpen en ondersteunt bij het creëren van effectievere gedragspatronen

Voor wie?

Voor de middle-manager die met minder mensen meer moet doen, terwijl productiviteit en motivatie van de medewerkers zorgen baren. Organisaties waar dit speelt hebben vaak te maken met (de gevolgen van) veranderingen en reorganisaties.

Voor de manager die al veel geprobeerd heeft om veranderingen in gedrag en houding te bewerkstelligen, echter weinig effect ziet. Maar ook voor de manager die voortgejaagd wordt door de waan van de dag en behoefte heeft aan reflectie op het eigen gedrag.

Voor directies en besturen die managers willen ondersteunen bij het realiseren van duurzaam effectief gedrag binnen hun teams.

Achtergrond

Gedrag heeft zijn oorsprong in netwerken in onze hersenen. Onze instincten (inclusief emoties) maken deel uit van die netwerken. Door herhaaldelijk iets te doen of ervaren ontstaat een circuit dat steeds sterker wordt. Er ontstaan zo vaste gedragspatronen.

Lees meer

Aanpak

Manager & Motivatie werkt ‘on the job’. Analyse en begeleiding vindt plaats op en tijdens het werk. Door middel van relatief weinig tijd kostende interviews en een eigen ontwikkelde test wordt een analyse gemaakt die als een ‘nul-meting’ fungeert.

Lees meer

Over ons

Manager & Motivatie is opgericht door Karel Bravenboer. Karel heeft vele jaren als leidinggevende van professionals gewerkt. Tijdens zijn loopbaan heeft hij vele managers (en zichzelf) zien worstelen met de vraag hoe medewerkers zo beïnvloed kunnen worden dat zij effectiever worden in hun werk en dat werk ook met meer plezier uitvoeren.

Lees meer